Om boken

aeggewag

Johnny Torssell har arbetat professionellt som teknisk analytiker i ca 30 år och i denna bok visar författaren sina mest framgångsrika tekniker.

En del av innehållet ur boken: 

Bevekelsegrund
Hur fungerar marknaden? Johnny kommer att presentera ett annorlunda tankesätt för att förklara hur marknaden fungerar. Bland annat kommer han att visa hur du kan prognostisera ekonomin med hjälp av börsen.

Struktur
Har vi vår, sommar, höst eller vinter på börsen? Du kommer att få lära dig ett effektivt sätt att tydliggöra trenden för marknaden och specifika aktier. Detta avsnitt kommer att hjälpa dig att identifiera positiva marknadsfaser och undvika stora förluster vid svaga marknadsfaser.

Aktieurval
Internationella studier har visat att det är ett fåtal aktier som svarar för större delen av avkastningen. Johnny kommer att presentera flera metoder för att finna dessa aktier. Och lyckas vi med det är mycket vunnet.

Chart reading
Författaren kommer att visa hur vi kan läsa utbud och efterfrågan i diagrammen på ett enkelt sätt utan att behöva lära sig 100-tals olika formationer. Den här delen avser att visa hur vi skall handla aktier i rekyler.

Bli en vinnare med volatilitet
I detta kapitel kommer Johnny att visa sina bästa metoder för att hitta explosiva aktier med hjälp av volatilitetssetuper.

Trendlinjer
Hur ska vi utnyttja trendlinjer i vår handel? Johnny kommer att visa flera tekniker för att handla med trendlinjer men också utnyttja fördelarna med trendlinjer för att bedöma styrkan i det objekt vi analyserar.

Volymanalys
Johnny kommer att visa sina bästa tips och tricks med hjälp av volymanalys.

Att analysera med tid
Johnny kommer att visa när det är som mest fördelaktigt att vara investerad på börsen med hjälp av almanackan.

Exit
När ska vi kliva av en placering vi har gjort? Att kliva in i en placering är lättare än att veta när vi ska kliva av. I det här kapitlet beskriver Johnny tekniker för hur vi ska göra detta men också hur viktigt det är att ha koll på tradingmatematiken.

Alla, proffs som amatörer, som har en viss grund i teknisk analys, kommer att ha nytta av denna exklusiva och unika inblick i teknisk analys av en etablerad expert inom området.